- Lag og foreninger -

Her er lista over lag og foreninger på øya, samt møtereferater fra disse.

Møtereferater fra de forskjellige lag og foreninger på Gjerøy legges ut her når disse er tilgjengelige.

I denne fanen vil også lokalforeningen publisere regelmessige oppdateringer om saker som de jobber med.

Har du et møtereferat som skal publiseres kan du kontakte oss!


Gjerøy UL/IL - Leder Finnvald Karlsen

Lokalforeningen - Leder Jim Monsen

Gjerøy Båtforening - Leder Benjamin Aakre

Driftsstyret for Gjerøy Samfunnshus / Prosjekt Møtested - Leder Arne Hoff jr

Gjerøy Lysforening - Leder Eirik Wahl

Rødøy Frikirkes SpeiderKorps ( FSK ) - Leder Fritjof Strøm

Øyblomsten Hagelag - Leder Inger-Lise Kvalvik Aakre

Kirkegårdsforeningen - Leder Gunn Aakre Strøm

Gjerøy Brannkorps - Leder Bent Aakre

Kvinneforeningen

"MAGGA" ( MAke Gjerøya Great Again )

Gjerøy Bygdeutvikling - En undergruppe av Gjerøy Lokalforening
- Møtereferater og saksdokumenter -


FORSLAG TIL NYE FERGE- OG HURTIGBÅTRUTER I RØDØY:

Gjerøy lokalforening arrangerer grendemøte på samfunnshuset onsdag 12. juni klokka 19.00. Høring og Ruteforslag nedenfor;


Filene fra Årsmøtet til Øyblomsten Hagelag kan lastes ned her:Årsmøte i Gjerøy Lokalforening 2024. Innkalling, Årsmelding og Møtereferat. Saksdokumentene kan lastes ned ved å trykke på knappene under de publiserte dokumentene.

Last ned dokumentene her:


Ekstraordinært årsmøte 26.02.2024; Innkalling, saksdokumenter og møtereferat:

Dokumentene kan lastes ned her:


Nyhetsbrev fra Lokalforeningen 04.10.2023:


Gjerøy UL/IL Årsmøte 2023. Årsmelding, Møtereferat og Valgliste:


Møteinnkalling Lokalforeningsmøte 12.06.2023; Innspill til Fergerute 2024 +  Høringssvar Gjerøy Lokalforening.


Last ned ( Word):


Gjerøy Vel; Invitasjon og filvedlegg.


Møtereferat fra Gjerøy Lokalforening 5. Desember 2022. Sak: Ukrainske flyktninger.19.09.2022:

Referat og vedlegg kan lastes ned her:

04.09.2022:

07.04.2022:Oppdaterte vedtekter for Gjerøy Lokalforening f.o.m. 21.02.2022:


Vedtak ang. bruk av gammelskolen:19.12.2021:

Prosjektplan for Gjerøy fra Placement AS:

Møtereferat Gjerøy Bygdeutvikling 13.12.2021

Klage på Manglende Asfaltering

Møtereferat Gjerøy lokalforening 12.04.2021:


Vedtekter for Gjerøy lokalforening 2020 - 2024 kan lastes ned her:


Møtereferat fra styremøte i Gjerøy Lokalforening mandag 05.10.2020 kl 18:30:

Referat fra stiftelsesmøte for Gjerøy Lokalforening:


Årsmøte Gjerøy Lysforening 2020: Årsmelding for 2019 og aktivitetsplan for 2020:

Vedtekter Gjerøy lokalforening 2020 - 2024 ( OBS: Utdaterte vedtekter - oppdaterte vedtekter lenger opp! ):


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu