- Teams and organisations -

In this tab you'll find a list of existing teams and oganisations on the island, and meeting minutes for these once they are available.


Gjerøy UL/IL ( Sports Team ) - Leder Finnvald Karlsen

Lokalforeningen - Leder Arne Hoff jr

Gjerøy Båtforening - Leder Inger-Lise Kvalvik Aakre

Driftsstyret for Gjerøy Samfunnshus / Prosjekt Møtested - Leder Arne Hoff jr

Gjerøy Lysforening - Leder Tor Svendsen

Rødøy Frikirkes SpeiderKorps ( FSK ) - Leder Fritjof Strøm

Øyblomsten Hagelag - Leder Inger-Lise Kvalvik Aakre

Kirkegårdsforeningen - Leder Gunn Aakre Strøm

Kvinneforeningen

"MAGGA"
- Meeting minutes -


The meeting minutes will mostly be in norwegian

Årsmøte Gjerøy Lysforening 2020: Årsmelding for 2019 og aktivitetsplan for 2020:


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu